عضو خانواده ما شوید

mgapixel

همین الان ویژه شوید

با خرید رنک

:رنک کول

Coal Rank
20 تومان
 • Fly پرواز
 • Fix تعمیر
 • AFK ای اف کی
 • Sethome : 3 ست هوم سه عدد
 • Pwarp : 2 دو عدد پی وارپ
 • Color Chat چت رنگی
 • Nick Change تغییر نیک نیم

:رنک آیرون

Iron Rank
40 تومان
 • Fly پرواز
 • Fix تعمیر
 • AFK ای اف کی
 • Sethome : 5 ست هوم پنج عدد
 • Pwarp : 3 سه عدد پی وارپ
 • Color Chat چت رنگی
 • Nick Change تغییر نیک نیم
 • Feed سیر شدن
پیشنهادی

:رنک گلد

Gold Rank
70 تومان
 • Fly پرواز
 • Fix تعمیر
 • AFK ای اف کی
 • Sethome : 7 ست هوم هفت عدد
 • Pwarp : 4 چهار عدد پی وارپ
 • Color Chat چت رنگی
 • Nick Change تغییر نیک نیم
 • Feed سیر شدن
 • Heal گرفتن جان

:رنک دایموند

Diamond Rank
100 تومان
 • Fly پرواز
 • Fix تعمیر
 • AFK ای اف کی
 • Sethome : 10 ست هوم ده عدد
 • Pwarp : 5 پنج عدد پی وارپ
 • Color Chat چت رنگی
 • Nick Change تغییر نیک نیم
 • Feed سیر شدن
 • Heal گرفتن جان
 • Craft کرفتینگ تیبل سیار
 • Fix All تعمیر همه

:رنک ندرایت

Netherite Rank
200 تومان
 • Fly پرواز
 • Fix تعمیر
 • AFK ای اف کی
 • Sethome : 15 ست هوم پانزده عدد
 • Pwarp : 6 شش عدد پی وارپ
 • Color Chat چت رنگی
 • Nick Change تغییر نیک نیم
 • Feed سیر شدن
 • Heal گرفتن جان
 • Craft کرفتینگ تیبل سیار
 • Fix All تعمیر همه​
 • Skull گرفتن جمجمه
 • GodMode گاد مود
 • EnderChest اندرچست همراه
پیشنهادی

:رنک ام‌جی‌ای

MGA Rank
700 تومان
 • Fly پرواز
 • Fix تعمیر
 • AFK ای اف کی
 • Sethome : 17 ست هوم هفده عدد
 • Pwarp : 8 هشت عدد پی وارپ
 • Color Chat چت رنگی
 • Nick Change تغییر نیک نیم
 • Feed سیر شدن
 • Heal گرفتن جان
 • Craft کرفتینگ تیبل سیار
 • Fix All تعمیر همه​
 • Skull گرفتن جمجمه
 • GodMode گاد مود
 • EnderChest اندرچست همراه
 • Vanish ناپدید شدن
 • Anvil انویل همراه
پیشنهادی

shop

شاپ اسلایم‌فان کیت و رنک با محصولات خفن
:حتما سر بزن

frequently asked questions

هرچیزی که باید بدانید

mgapixel.ir :آیپی سرور هست 

!البته

با جوین توی سرور دیسکورد و باز کردن تیکت میتونید درخواست خودتونو اعلام کنید

برای جوین اینجا را کلیک کنید